Home

Welkom bij Verslavingszorg Zeeland

Niemand kiest ervoor om verslaafd te raken, het is een sluipend proces beïnvloed door sociale en omgevingsfactoren en persoonlijke aanleg. Niet iedereen die een verslavend middel gebruikt of een bepaalde activiteit (gewoonte) beoefend eindigt als een verslaafde. Echter sommige mensen verliezen de controle over hun gebruik of de activiteit (gewoonte) en belanden in een neerwaartse spiraal die gekenmerkt wordt door een toenemende mate van lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid met ernstige gevolgen voor hun gezondheid en sociaal functioneren.

Verslaving is zeker niet alleen een probleem voor de persoon zelf maar in hoge mate ook voor zijn/haar naasten, die ook enorm lijden onder de verslaving en de gevolgen ervan en vaak niet bij machte zijn hier adequaat mee om te gaan.

Kampt u of iemand in uw directe omgeving met (beginnende) verslavingsproblematiek (en kunt of wilt u niet naar de reguliere hulpverlening) dan kunt u terecht bij Verslavingszorg Zeeland, voor ambulante ondersteuning en coaching bij u thuis. Tevens bieden wij de mogelijkheid u door te verwijzen naar een nieuwe GGZ instelling in Goes.

Tevens bieden wij ondersteuning/ coaching voor partner/ kinderen/ ouders, zelfs als degene die de verslavingsproblemen heeft (nog) niet in behandeling wil.

Voor vrijblijvende informatie & afspraken: zie contact