Middelen verslaving

Een middelenverslaving is een verslaving die in stand gehouden wordt door het gebruik van een middel of substantie, die op zichzelf verslavend is doordat het een directe werking in de hersenen heeft.

Drugs zijn stoffen die het normale functioneren van ons zenuwstelsel beïnvloeden en die door de gebruiker doelbewust worden gebruikt met het doel het bewustzijn te veranderen.

Er zijn 3 soorten drugs met een verschillend effect op het bewustzijn:

  1. Verdovende middelen: deze middelen verminderen angst, maken rustig en blij. Bij het gebruik van kleine hoeveelheden worden gevoelens van vermoeid zijn en ‘geremd’ zijn verdoofd en de gebruiker ervaart een fit gevoel. De volgende stoffen vallen onder verdovende middelen: alcohol, opium, morfine, slaap en kalmeringsmiddelen. De lichamelijke effecten zijn een vertraagde ademhaling en hartslag.

  1. Stimulerende middelen: deze middelen maken de gebruiker alert, opgewekt en energiek. Ze verhogen de concentratie. De volgende stoffen vallen onder stimulerende middelen: nicotine, cafeïne, efedra, amfetamine, xtc en khat. De lichamelijke effecten zijn versnelde ademhaling en hartslag, stijgende bloeddruk en verminderde eetlust.

  1. Middelen die de zintuiglijke ervaring veranderen: deze middelen zorgen ervoor dat de gebruiker de buitenwereld anders waarneemt dan normaal. Inzichten in zichzelf en de omgeving kunnen verdiepen en de gebruiker kan een religieuze of magische ervaring hebben. De gebruiker ervaart veranderende vormen, intensere kleuren en neemt dingen waar die er niet zijn. Tijd en ruimte worden anders ervaren. Middelen met deze effecten zijn: lsd, psilocybine bevattende paddenstoelen. De lichamelijke effecten zijn licht versnelde hartslag en verhoogde bloeddruk, de pupillen verwijderen en de gebruiker gaat transpireren.

De bovengenoemde indeling gaat niet 100% op. Drugs kunnen afhankelijk van de dosis meerdere effecten veroorzaken. De effecten van drugs zijn afhankelijk van de soort drugs, de hoeveelheid, de persoonlijke eigenschappen (lichamelijke conditie en stemming) van de gebruiker en de omgeving waarin wordt gebruikt.

Voor meer informatie zie drugsverslaving, alcoholverslaving en medicijnverslaving.